Con người Việt Nam, Chủ – Khách thể của Văn Hóa Việt Nam

Đã có rất nhiều nhận xét (theo tình cảm, theo lý trí) từ các quan điểm truyền thống, hiện đại, từ các góc độ nhận thức dân tộc, thế giới, … về con người Việt Nam từ xưa tới nay. Song cho tới nay, nhận thức về con người Việt Nam thực sự chưa đầy đủ.

Từ góc độ là chủ thể của văn hóa, con người Việt Nam một mặt là con người cá nhân, mặt khác mang tải trong mình tính dân tộc truyền thống “Con người phải có tính dân tộc cũng như phải có mũi, có tai. Và tính dân tộc đươc trao cho con người từ lúc sinh ra, và còn lại một cách bất biến suốt cuộc đời người ấy. Nó cũng tồn tại chắc chắn trong ta, chẳng hạn như là giới tính”.

Giáo Sư Đào Duy Anh đã chú ý các đặc điểm khí chất của con người Việt Nam, khi ông viết cuốn sách Việt Nam Văn Hóa Sử Cương. Tuy nhiên, theo ông những tính chất ấy không phải là bất di bất dịch. Ông cho rằng : “Về tính chất tinh thần thì người Việt Nam đại khái thông minh, nhưng xưa nay thấy ít người có trí tuệ lỗi lạc phi thường. Sức kí ức thì phát đạt lắm, mà giàu trí nghệ thuật hơn, trí khoa học, thích thành sáo và hình thức hơn là tư tưởng hoạt động. Não tưởng tượng thường bị não thực tiễn hòa hoãn bớt, nên dân tộc Việt Nam ít người mộng tưởng mà phán đoán thường có vẻ thiết thực lắm.

Sức làm việc khó nhọc, nhất là người ở miền Bắc thì ít dân tộc bì kịp, cảm giác hơi chậm chap, song giỏi chịu đau đớn cực khổ và hay nhẫn nhục. Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay thất vọng, hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa hư danh và thích chơi cờ bạc. Thường thì nhút nhát và chuộng hòa bình, song ngộ sự thì cũng biết hi sinh vì đại nghĩa. Não sáng tác thì ít, nhưng mà bắt chước thích ứng và dung hóa thì rất tài. Người Việt Nam lại rất trọng lễ giáo song cũng có não tinh vật, hay bài bác chế nhạo“.

Chủ – Khách thể của Văn Hóa Việt Nam

Phó Giáo Sư Phạm Ngọc trong công trình Văn Hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới, khẳng định: “Văn hóa là một quan hệ. Nó là mối quan hệ giữa thế giới biểu tượng và thế giới thực tại. Quan hệ ấy biểu hiện thành một kiểu lựa chọn riêng của một tộc người, một cá nhân so với một tộc người khác, một cá nhân khác”.

Trên nền ấy, ông cho rằng: “Bản thân sắc văn hóa, do đó, không phải – là một vật mà là một kiểu quan hệ. Kiểu quan hệ kết hợp, chẳng nói từ nhiều góc rất khác nhau, nhưng tạo nên một thể thống nhất hữu cơ kì diệu. Tôi tạm dùng chữ bricolage … người Việt Nam là bậc thầy về nghệ thuật bricolage”. Thực ra ý này đầu tiên là của nhà sử học – nhà báo Jean Lacouture.

Giáo Sư Hà Văn Tấn khi viết về sự hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam, cũng khẳng định sự tồn tại của tính cách dân tộc và tâm lý dân tộc : “Tâm lý dân tộc biểu hiện trong phong cách tư duy, lối ứng xử (hay hành vi) đồng thời biểu hiện ra trong tình cảm dân tộc. Nó bị chế ước bởi các điều kiện tự nhiên, mà trong đó cộng đồng đang tồn tại, điều kiện xã hội và điều kiện lịch sử“. Các yếu tố này bao gồm cả biến số, và hằng số.

Chính vì vậy, tính cách dân tộc và tâm lý dân tộc có biến chuyển. Vì thế, khi tìm hiểu tâm lý dân tộc hay tính cách dân tộc ( cả mặt tích cực và tiêu cực ) phải xem xét vai trò tác động, sự chi phối của cả ba yếu tố tự nhiên, xã hội và lịch sử. Có như vậy, ta mới có thể lý giải một cách cặn kẽ, khoa học, lý tình, những yếu tố trội trong tính cách, tâm lý, bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa của người Việt Nam trong lịch sử và cả giai đoạn hiện nay.

Trong công trình nghiên cứu “Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay” thuộc đề tài KX-07, các tác giả đều thống nhất trong những nhìn nhận về giá trị tinh thần, tính cách dân tộc Việt Nam, mà điển hình là tinh thần yêu nước kiên cường, gắn bó với quê hương xứ sở.

Cụ thể là với làng và nước, với nhà, làm tế bào chung, ý thức sâu sắc và vững bền về bản ngã, tinh thần cố kết cộng đồng, cần cù, chịu thương chịu khó, giỏi chịu đựng gian khổ, tình nghĩa, ứng xử linh hoạt mềm dẻo, dễ thích khi và hội nhập, …

Mặt khác, do những điều kiện môi trường tự nhiên khắc nghiệt, thất thường, điều kiện xã hội lắm chiến tranh, cùng với những hạn chế của một nền sản xuất nông nghiệp ( tiểu nông ) truyền thống chủ yếu dựa vào kinh nghiệm.

Nên căn tỉnh nông dân với những mặt tiêu cực của nó như tâm lý bình quân – cào bằng, tác phong tùy tiện, ăn xổi, tâm lý cầu an cầu may, thủ cựu, gia trưởng, … đã và đang ảnh hưởng không ít tới công cuộc xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc.

Tóm lại, ở Việt Nam từ xa xưa có con người cá nhân trên nền tảng tiểu nông. Tuy nhiên, do tư tưởng công xã phương Đông bao trùm, nên vai trò cá nhân không được phát huy. Luôn luôn cá nhân được đặt trong và dưới cộng đồng. Hằng số văn hóa Việt Nam cổ truyền về mặt chủ thể, là người nông dân Việt Nam với tất cả những tính chất tích cực, và hạn chế của nó.

Trên nên cơ bản là nông dân, song người nông dân đó lại tùy thuộc vào từng vùng (xứ, miền) văn hóa khác nhau mà lại mang những nét trội, riêng trong tính cách. Vượt lên cả về không/thời gian là đặc điểm duy tình, duy nghĩa, duy cảm của con người Việt Nam trong mối quan hệ người – người, người – tự nhiên, người – tâm linh, thần linh và nhất là thái độ trách nhiệm với những thế hệ sau thể hiện qua khái niệm phúc đức.

Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Lâm Mỹ Dung, Trần Thúy Anh

Nếu bạn cần quay về Chuyên Mục, thì hãy truy cập link dưới đây:
Cơ sở văn hóa Việt Nam
https://tampacific.com/co-so-van-hoa-viet-nam

*** Bạn đang xem bài viết :
CON NGƯỜI VIỆT NAM, CHỦ – KHÁCH THỂ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM
Link https://tampacific.com/con-nguoi-viet-nam-chu-khach-the-cua-van-hoa-viet-nam.html

error: Alert: Content is protected !!