Thông tin cập nhật từ Google AD Manager về COVID-19

Kính gửi đối tác quan trọng ! Chúng tôi luôn trăn trở về bạn, đồng nghiệp và người thân của bạn trong khi tìm cách tiếp tục hoạt động trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong suốt vài tuần và vài tháng vừa qua, nhiều người trong số các bạn đã phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đảm đương nhiều trọng trách riêng hơn. Đó là việc không hề dễ dàng.

error: Alert: Content is protected !!