High-order thinking skills | Các kỹ năng tư duy phát triển theo tầng

HOTS [ High-order thinking skills ] – Các kỹ năng tư duy phát triển theo tầng. Hay còn gọi là nhận thức về cách mình suy nghĩ, thinking about thinking – suy nghĩ về cách bản thân tư duy, nhận thức về nhận thức của mình. Nếu thiếu đi hiểu biết và kỹ năng này, thì khó mà có thể học được critical thinking – tư duy phản biện. Do đó, để có thể rèn luyện tư duy phản biện, trước hết, bạn cần dành thời gian quay lại với bản thân, tìm hiểu và nhận thức cách bản thân mình tư duy, suy nghĩ xem có vấn đề gì không, và rèn luyện các tầng kỹ năng HOTS này nhé. Từ dưới lên trên, bắt đầu bằng :

Remember – Nhớ : khả năng nhớ lại các khái niệm và dữ liệu cơ bản

Understand – Hiểu : giải thích được ý tưởng hay khái niệm

Apply – Áp dụng : sử dụng được thông tin vào các tình huống mới

Analyze – Phân tích : Xây dựng được kết nối giữa các ý tưởng, khái niệm với nhau

Evaluate – Đánh giá : đưa ra được các luận cứ cho quyết định của mình

Create – Tạo : ra được các ý tưởng hay tác phẩm mới của riêng mình

Nếu nhìn vào hệ thống giáo dục Việt Nam, chỉ bằng cách dạy cho học thuộc lòng và hiểu thì chúng ta đang không xây dựng cho các em tư duy phản biện, và còn ở rất xa so với khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo. Chính vì vậy, ngay cả người lớn tại Việt Nam cũng rất nhiều người thiếu tư duy phản biện vì chưa được rèn luyện bao giờ đến tầng cao hơn của Apply – áp dụng cái đã học vào tình huống mới, hay Analyze, nói chi đến Create. Ai nói sao nghe vậy. Ai bảo sao làm vậy thì analyze – xây dựng kết nối giữa các ý tưởng mới chỗ nào. Và cùng vì vậy, Việt Nam thiếu sáng tạo.

Giờ, bạn nên ngồi lại suy nghĩ về cái sự suy nghĩ của mình, xem mình đang ở đâu, và cần rèn luyện các tầng trên thế nào, để phát triển kỹ năng tư duy cho bản thân. Và đối với con cái thì nên cho các em được học kỹ năng sáng tạo – create từ nhỏ để các em được rèn luyện thành thói quen khi giải quyết vấn đề.

Bloom’s Taxonomy

Creat : Produce new or orginal work – Design, assemble, construct, conjecture, develop, formulate, author, investigate.

Evaluate : Justify a stand or decision – Appraise, argue, defend. judge, select, support, value, critique, weigh.

Analyze : Draw connections among ideas – Differentiate, organize, relate, compare, distinguish, examine, experiment, question, test.

Apply : Use information in new situations – Execute, implement, solve, use, demonstrate, interpret, operate, schedule, sketch.

Understand : Explain ideas or concepts – Classify, describe, discuss, explain, identify, locate, recognize, report, select, translate.

Remember : Recall facts and basic concept – Define, duplicate, list, memorize, repeat, state.

High-order thinking skills | Các kỹ năng tư duy phát triển theo tầng

Chia sẻ cảm nhận từ độc giả đã đọc bài viết này

Nguyễn Việt Nga : Nhớ. Hiểu. Áp dụng. Phân tích. Đánh giá. Tạo ra kết quả phù hợp cho bản thân.

Nguyễn Tú : Cô ơi cô có thể giới thiệu một số quyển sách liên quan đến chủ đề về tư duy này được không ạ.

Tham Nguyen : Ở việt nam cấp dưới phải phục tùng cấp trên mới đúng chủ trương ạ. Sếp nói mới mở miệng ra là kêu cãi kêu chống đối.

Do Duy Hoang : Mọi người cứ nghĩ phải Sáng Tạo ra cái gì hay ho, chứ mình thấy Áp Dụng được những thứ người khác nghĩ ra đã là tốt lắm rồi.

Nguyễn Thị Thu Hà : Đây là lí do dù vật vã với việc làm thế nào để đạt được tư duy bậc cao trong dạy học online tôi vẫn làm, chứ không phải chỉ phát vấn rồi tự an ủi mình là tốt rồi, phát vấn cũng tư duy bậc cao rồi. Tôi phát triển tư duy phản biện bằng việc yêu cầu học sinh của mình phải sử dụng vận dụng câu hỏi của Socrat để thực hiện các cuộc đối thoại sâu sắc có nguyên tắc. Tôi hiểu rằng việc luyện tập đặt các câu hỏi sâu sắc theo nguyên tắc giúp học sinh nghiên cứu các ý tưởng một cách logic và xác định được giá trị của chúng hơn là làm những “con chim nhại”. Nhại lại những điều giáo viên hay văn mẫu viết. Quỳnh Như yêu quý! Cho cô xin ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu nhìn vào hệ thống giáo dục Việt Nam, chỉ bằng cách dạy cho học thuộc lòng và hiểu thì chúng ta đang không xây dựng cho các em tư duy phản biện, và còn ở rất xa so với khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo. Chính vì vậy, ngay cả người lớn tại Việt Nam cũng rất nhiều người thiếu tư duy phản biện vì chưa được rèn luyện bao giờ đến tầng cao hơn của Apply – áp dụng cái đã học vào tình huống mới, hay Analyze, nói chi đến Create. Ai nói sao nghe vậy. Ai bảo sao làm vậy thì analyze – xây dựng kết nối giữa các ý tưởng mới chỗ nào. Và cùng vì vậy, Việt Nam thiếu sáng tạo. Giờ, bạn nên ngồi lại suy nghĩ về cái sự suy nghĩ của mình, xem mình đang ở đâu, và cần rèn luyện các tầng trên thế nào, để phát triển kỹ năng tư duy cho bản thân. Và đối với con cái thì nên cho các em được học kỹ năng sáng tạo – create từ nhỏ để các em được rèn luyện thành thói quen khi giải quyết vấn đề.

Nguyễn Phi Vân
https://tampacific.com

*** Bạn đang xem bài viết :
High-order thinking skills Các kỹ năng tư duy phát triển theo tầng
Link https://tampacific.com/high-order-thinking-skills-cac-ky-nang-tu-duy-phat-trien-theo-tang.html

error: