Các Phạm Trù Thẩm Mỹ về Cái Đẹp là gì ?

Phạm trù thẩm mỹ là khái niệm thể hiện nhận thức khái quát của con người, về những hiện tượng thẩm mỹ trong tự nhiên, và trong xã hội, ở con người và trong nghệ thuật. Phạm trù rộng nhất là phạm trù cái thẩm mỹ được xác định trong sự tồn tại cụ thể của các phạm trù hẹp hơn như : cái đẹp, cái bi, cái hài, cái cao cả, …

Lý Tưởng Thẩm Mỹ là gì ?

Con người là một sinh vật không bao giờ bằng lòng với những điều đang có trước mắt, nó luôn luôn có khát vọng vươn tới sự hoàn thiện hoàn mỹ trong viễn cảnh tương lai. Sự hoàn thiện hoàn mỹ đó có thể con người sẽ không bao giờ đạt tới, nhưng bao lâu con người còn đứng trên đôi chân của mình, thì bấy lâu vẻ đẹp lý tưởng còn có sức vẫy gọi nó đi về phía trước.

Thị Hiếu Thẩm Mỹ là gì ?

Là một bộ phận hợp thành của ý thức thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ thể hiện sự bằng lòng, và hứng thú của chủ thể khi tiếp nhận và đánh giá các đối tượng thẩm mỹ nhất định. Trong thị hiếu thẩm mỹ, những cảm xúc thường có ở một con người, đã đi vào thể ổn định và hợp thành một thực thể tương đối bền vững, để biến thành sở thích thẩm mỹ của người đó.

Cảm Xúc Thẩm Mỹ là gì ?

Cảm xúc thẩm mỹ là trạng thái xúc động trực tiếp nảy sinh khi con người tri giác các khách thể thẩm mỹ : thiên nhiên, con người, các sản phẩm lao động, các công trình nghệ thuật. Cảm xúc thẩm mỹ có thể là niềm hân hoan, vui sướng, thích thú trước cái đẹp, là nỗi đau xót, mến phục, thương tiếc trước cái bi, là niềm cảm phục, tôn kính trước cái cao cả, …

Bản chất của Ý Thức Thẩm Mỹ là gì ?

“Con người là một cây sậy, nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ” theo L Pascal. Năng lực ý thức chính là dấu hiệu phân biệt con người với các động vật khác. Ý thức con người là một hợp thể bao gồm nhiều phương diện đa dạng như chính sự đa dạng của hoạt động con người.

Những quan niệm về Mỹ Học có các tiền đề lý luận là gì ?

Ngày nay, mỹ học bao gồm các lĩnh lực lý luận về bản chất và quy luật của sáng tạo nghệ thuật, lý luận về design, và sự khám phá môi trường đồ vật, lý luận về giáo dục thẩm mỹ. Sự khám phá thẩm mỹ của con người không chỉ hướng tới thế giới, mà còn hướng vào chính mình. Bởi vì cái đẹp không chỉ là quà tặng của hiện thực, mà còn hoa trái từ cõi tâm linh sâu thẳm của con người. Cái đẹp trong tác phẩm nghệ thuật, theo F Nietzsche là biểu hiện hoàn tất nhất của nhân cách tác giả, một tấm danh thiếp đặc biệt tinh vi.

Đi tới xác định đối tượng của Mỹ Học là gì ?

Định nghĩa Mỹ Học là Triết Học về Nghệ Thuật hay đã nêu bật được đối tượng then chốt nhất, của Mỹ Học là sự sáng tạo nghệ thuật, nhưng vẫn chưa làm bằng lòng tất cả các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những nhà nghiên cứu Mác Xít. Ở đây, bên cạnh sự khác nhau về cách nhìn, về quan điểm, về quan niệm, nguyên do còn ở chỗ nền văn minh nhân loại, phát triển mạnh mẽ đã mở rộng phạm vi nghiên cứu của Mỹ Học, khiến cho đối tượng của nó là một vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ.

Mỹ Học – Khoa Học về Cái Đẹp hay Triết Học về Nghệ Thuật

Trong suốt hơn hai mươi thế kỷ, mỹ học đã nép mình trong triết học. Cuộc tranh luận giữa thế giới quan duy tâm và thế giới quan duy vật, đã chi phối các quan niệm thẩm mỹ. Mặc dù vậy, càng về sau, giữa các triết gia thuộc các trường phái khác nhau, vẫn có những chỗ gặp nhau trong việc xác định vị trí của đời sống thẩm mỹ trong xã hội.

Mỹ Học Đại Cương là gì ?

Mỹ Học Đại Cương là gì ? So với đạo đức học và logic học, thì mỹ học hình thành như một khoa học muộn hơn rất nhiều. Trong khi các ngành khoa học trên đã được định danh và xây dựng ngay từ những thế kỷ trước Công Nguyên, thì mãi đến đầu thế kỷ XVIII mỹ học vẫn chưa hoàn toàn tách mình ra khỏi triết học để khẳng định vị trí độc lập của nó. Mặc dù vậy, ý niệm về thẩm mỹ và các tư tưởng mỹ học đã xuất hiện ngay từ buổi bình minh của nền văn minh nhân loại.

error: Alert: Content is protected !!