Thôi Miên Học Thực Nghiệm

Bốn thứ mãnh lực của ảnh hưởng Thôi Miên Mãnh Lực của ảnh hưởng Thôi Miên có bốn thứ: (1) Nhãn Lực hay là sức mạnh của con mắt. (2) Nhân Điện Lực hay là sức mạnh của nghị lực thần kinh (energie nerveuse). (3) Dẫn Dụ Lực hay là sức mạnh của lời nói. (4) Ám Thị Lực hay là sức mạnh của tư tưởng và tưởng tượng.

Bốn thứ mãnh lực ấy luyện tập được chuyên thì rất mau mạnh. Đã mạnh thì Thôi Miên người rất dễ và hiệu quả được mỹ mãn lắm. Tuy nhiên, bạn cần phải Kiên Nhẫn khi thực hiện những mãnh lực thôi miên này. Nếu không kiên trì từng ngày khi luyện tập, bạn sẽ mau chóng gặp thất bại.

Nhãn Lực là gì?

Nhãn lực là cái ánh sáng trong suốt và mạnh bạo của con mắt nhà Thôi Miên, ai gặp phải ánh sáng ấy, thì thần kinh lực (forces nerveuses) tức thì thản lạc khiến người mê man đi. Cặp con mắt là cái phụ lực tối trọng của ảnh hưởng Thôi Miên. Nhiều người chỉ dùng một mình nó cũng làm mê man người ta được.

Nhiều tài liệu Thôi Miên cho rằng, dùng cặp mắt ngó là để cho người bị thí nghiệm chú ý vào cái kỳ trạng hoài hữu, cho dễ cảm hóa tưởng tượng của họ, hoặc cho rằng dùng cặp mắt để đem các giây sóng của nhân điện trực nhập vào cân não của người chịu ảnh hưởng, hoặc nói: dùng cặp mắt ngó cũng như dùng một vật sáng, hay quả thủy tinh mà thôi. Tóm lại, dù nói thế nào, cặp mắt cũng là vai trung kiên của Thôi Miên.

Nhân Điện là gì?

Nhân Điện là một thứ tư khí ở về loài người, thứ tư khí ấy các loài động vật, thực vật và khoáng vật đều có cả. Nhưng về loài người thì mạnh và nhiều hơn. Nhân Điện tuy tính chất nó ra làm sao chưa hiểu rõ, song cách nó phái lộ thì cũng như điện khí, ta không thể không tin thực được.

Theo lý thuyết của ông Hector Durville thì Nhân Điện là những giây sóng (ondes) bởi sự hoạt động của nguyên tử (atomes) trong thân thể người mà sinh ra. Thứ giây sống ấy giống như mặt nước gợn sóng, khi ta quăng một hòn đá nhỏ vậy. Nó mạnh hay yếu, thì do từ các cơ thể của con người tốt hay xấu.

Giây sóng nhân điện ấy thường hay ra ở con mắt, đầu ngón tay, ở hơi thổi, ở cân não. Mấy chỗ ấy là con đường của nó ra mạnh và nhiều nhất. Theo bên u Tây, thì Nhân Điện lại có nghĩa thông thường là cái duyên duyệt (charme) của người đời nữa. Thứ duyên duyệt đó tuy là vô hình, mà lại thường có ảnh hưởng lớn trong sự giao thiệp.

Ta hằng thấy nhiều người xấu xí thô tục, mà lại được người kính phục tôn trọng. Trong sự tiếp xúc của ta với nhân quần công chúng, thường ta hay riêng mến một người nào đó, đến nỗi không muốn cho người ấy xa ta ra một phút. Nhiều lúc, ta vì có việc mà sinh buồn rầu, tình cờ trong lúc buồn rầu đó, người ấy lại đứng trước mặt ta, cơ hồ sự buồn sầu thảm đạm kia trong một lúc tiêu ma đi đâu mất, mà chỉ thấy miệng ta cười, mặt ta tươi hớn hở như đứa trẻ được ăn bánh ngọt.

Tân Sanh, Nhật Nam Thư
https://tampacific.com

Nếu bạn cần quay về Chuyên Mục, thì hãy truy cập link dưới đây
https://tampacific.com/thoi-mien-hoc

Bạn đang xem bài viết
Thôi Miên Học Thực Nghiệm
https://tampacific.com/thoi-mien-hoc/thoi-mien-hoc-thuc-nghiem
Image by Cottonbro from Pexels
Tham khảo thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/Thôi_miên

Tag: mãnh lực của thôi miên, nhãn lực thôi miên, nhân điện lực thôi miên, con mắt thôi miên, dẫn dụ lực thôi miên, ám thị lực thôi miên, nhân điện thôi miên, dẫn dụ thôi miên, ám thị thôi miên, thôi miên tư tưởng, thôi miên cạn, thôi miên bạn trai, cách hóa giải thôi miên, nghệ thuật thôi miên, ứng dụng thôi miên, kỹ thuật thôi miên trị liệu, tự thôi miên chính mình, sổ tay nhà thôi miên, sử dụng mắt để thôi miên, thôi miên wikipedia

error: