Tối Ưu Hóa Kinh Tế

Thời gian gần đây đã có những chuyển biến lớn trong lĩnh vực cải tiến quản lý nền kinh tế quốc dân, và từng khâu riêng của nó. Lĩnh vực này có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Liên Xô.

Trong nhiều ngành kinh tế đã nảy sinh những liên hiệp xí nghiệp, để giải quyết những vấn đề liên ngành, đã bắt đầu sử dụng các phương pháp chuyên dùng, ứng dụng những hình thức mới để áp dụng các thành tựu của tiến bộ khoa học kỹ thuật,…

Chúng tôi nghĩ rằng hiểu biết thấu đáo toàn bộ bức tranh đó là một điều cần thiết. Chính vì thế, theo cách trình bày thì thích hợp với một phạm vi rộng rãi, nên tất nhiên không có tham vọng khảo sát một cách hoàn toàn đầy đủ một vấn đề phức tạp như vậy.

Nhiệm vụ của nó là nêu lên quan niệm về những xu thế hiện đại quan trọng nhất của quản lý kinh tế ở Liên Xô, mà toàn bộ những xu thế ấy có thể đặc trưng như là sự nâng cao chất lượng quản lý.

Chất lượng công tác ở tất cả các khâu kinh tế Xô Viết, là một trong những điều kiện cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm năm lần thứ mười (1976 – 1980) được gọi là kế hoạch năm năm hiệu quả và chất lượng.

Như đồng chí L. L Bregionep đã vạch rõ, nhiệm vụ nâng cao chất lượng liên quan tới chất lượng các kế hoạch của chúng ta, tức là tới tính có căn cứ và tính cân đối của chúng, và cũng liên quan tới cả chất lượng của hoạt động quản lý, từ các khâu cơ sở của guồng máy sản xuất, cho tới các cơ quan kinh tế trung ương.

toi uu hoa kinh te tam pacific

Các nhà khoa học kinh tế có nhiệm vụ tìm tòi và đề xuất để sử dụng trong thực tiễn những phương pháp hiệu nghiệm nhất, nhằm nâng cao chất lượng của công tác kế hoạch và công tác quản lý.

Ai cũng biết rằng, những ưu việt của Chủ Nghĩa Xã Hội với tư cách là Chế Độ Xã Hội tiến bộ nhất không bộc lộ và không thể bộc lộ một cách tự động.

Việc chuyển tư liệu sản xuất sang chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa tạo ra một khả năng có tính chất nguyên tắc, để điều hành nền kinh tế quốc dân với hiệu quả lớn hơn so với Chủ Nghĩa Tư Bản.

Để có thể biến khả năng có tính chất nguyên tắc đó thành hiện thực, cần phải tiến hành công tác tổ chức với quy mô lớn, phải tìm tòi những phương pháp, và phương tiện hoàn hảo hơn để kế hoạch hóa và quản lý nền kinh tế quốc dân.

Có thể nói, chắc chắn rằng hiện nay công việc tìm tòi ấy, đang tiến hành với một sự nỗ lực chưa từng thấy. Trong quá trình nghiên cứu khoa học sâu rộng, trong quá trình thảo luận bản thân khoa học kinh tế được phát triển và hoàn thiện, phạm vi lợi ích của nó trở nên đa dạng hơn, bộ máy khoa học phong phú thêm.

Hiện nay, phương hướng toán kinh tế trong khoa học kinh tế Liên Xô, phát sinh trên cơ sở liên kết hữu cơ các thành tựu kinh tế, toán học, điều khiển học, kỹ thuật tính toán, đang ngày càng được công nhận nhiều hơn.

Trong bài viết này, bạn sẽ sẽ tìm hiểu những khả năng mới được tạo ra do những phương pháp toán kinh tế hiện đại, dùng trong kế hoạch hóa, và quản lý kinh tế, tìm hiểu kinh nghiệm áp dụng những phương pháp ấy và một số vấn đề chưa giải quyết được trong lĩnh vực này.

Mong muốn khái quát hóa, giải thích và giới thiệu dưới hình thức phổ cập những điểm mới, những điểm tiến bộ mà phương hướng toán kinh tế đang mang vào khoa học kinh tế, và thực tiễn kinh doanh.

toi uu hoa kinh te tam pacific

Những người làm việc trong nền kinh tế quốc dân, các cán bộ kế hoạch và các cán bộ kinh tế, cần phải hình dung được một cách rõ ràng những đặc điểm của thời đại mà chúng ta đang sống, phải biết và áp dụng những phương pháp và phương diện công tác mới do cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật sản sinh ra.

Hiện nay, đang đặt ra những phương pháp đó, những hệ thống quản lý tự động và kỹ thuật tính toán. Cần phải làm sao cho tất cả những ai có liên quan bằng cách này, hay bằng cách khác tới quá trình này, đều nắm vững ý nghĩa và các xu thế của nó, tự giác khắc phục những khó khăn tất yếu trong bất cứ một sự nghiệp to lớn và mới mẻ nào.

Sự phát sinh và phát triển phương hướng toán kinh tế ở Liên Xô, gắn liền với tên tuổi của các nhà bác học Xô Viết lỗi lạc. Họ đã tạo ra những công trình cơ bản trong lĩnh vực luận chứng, và áp dụng các phương pháp toán kinh tế trong lý luận, và thực tiễn hoạt động kinh tế xã hội chủ nghĩa, những công trình ấy đã được tặng giải thưởng.

Lê Nin năm 1965, họ đã nỗ lực rất nhiều để các nhà kinh tế và các nhà toán học có thể cộng tác với nhau, và biết cách cộng tác nghiên cứu các vấn đề cấp bách của lý luận kinh tế, và thực tiễn hoạt động kinh tế. Các nhà toán kinh tế hiện nay mang ơn về nhiều mặt, đối với những người sáng lập ra phương hướng khoa học mới này.

Bài viết này, có ý muốn tổng kết những thành tựu khoa học của các nhà bác học trường phái toán kinh tế, trước hết là của các cán bộ Viện Toán Kinh Tế Trung Ương, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Liên Xô, là nơi tác giả đang công tác. Tác giả tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với các cán bộ ấy.

* Đón xem những bài viết liên quan rất hay:
Khoa Học Kinh Tế và Thực Tế Quản Lý Kinh Tế trong Thời Kỳ Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật

 

N.P. Phê-đô-rên-cô
https://tampacific.com
Hình ảnh được cung cấp bởi Steve Buissinne,Gerd Altmann từ Pixabay

Các tìm kiếm liên quan đến tối ưu hóa trong kinh tế, mô hình tối ưu trong kinh tế, giáo trình tối ưu hóa, khái niệm tối ưu hóa, bài tập tối ưu hóa có lời giải, môn tối ưu hóa, môn học tối ưu hóa, tối ưu hóa trong kỹ thuật, tối ưu hóa toán học, tối ưu hóa trong đầu tư, mô hình toán kinh tế

error: