Tâm Pacific

Có một dự án phi lợi nhuận, nhằm mục đích chia sẻ miễn phí vì cộng đồng. Đó là điều mà chúng ta sẽ làm, và sẽ làm vì đam mê của chính mình. Những việc tạo dựng ra nhiều nội dung hay và có giá trị, sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Nhưng chúng ta không chỉ có một mình, mà còn có cả một cộng đồng phía sau ủng hộ. Việc chia sẻ nội dung không nên quá chú tâm vào việc kiếm tiền từ nội dung đó sẽ được bao nhiêu, và không nên thương mại hóa nội dung đó. Mà đằng sau câu chuyện đó, là có bao nhiêu người sẽ coi nội dung của chính bạn chia sẻ thời điểm này.


vũ phương thanh official

nguyễn phi vân official
error: